C 4 PRESIDENT. Mr. N. c. l a m b r e c h t s e n van Ritthem Ridder der Orde van den Nederlandfchen 'Leeuw, Oud-Penlionaris der Vlisfin gen Oud- Raad d'er Stad NUddelburg tot Lid verkoren 1776, tot Directeur 1783, en tot Praefident 1801. VICE-PRESIDENT. j. g. lafont Predikant in de Walfche Gemeente te Middelburgtot Lid verkoren iniSoi, tot Directeur 1814, tot Vice- Prafident in 1815. De Heeren DIRECTEUREN. Mr. p. g. schorer, Lid der Staten van Zee land, Praefident der Regtbank van Koophan del te Middelburg17S0. j. de fremerij, S.S.Theol. Profesfor en Pre dikant in de Nederduitfche Hervormde Gemeen- te te Middelburg, 17S3. Mr. w. a. de be veren, Lid van den Hoogen Raad van Financie en Zeezakente 's Gra- venhage. 1785. Jonkheer j. h. schorer, Curator derLeidfche Academie, Gouverneur der Provincie Zeeland, Ridder N. L,, te Middelburg. 1785. De In 't vervolg wordt deze onderfcheiding aange, Au iel door Ridder N. L. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 66