C 6 c. p. c re mer, Stads-Ontvanger te Middelburgs IOOI. Mr. J. A. UITEN HA GE de mist, Buitengewoon Staatsraad, Lid van den Raad van Koophandel en Koloniën, te 's Gravenhage. i8ot, Mr. j. snouck hurgronje, Griffier der Sta ten van Zeelandte Middelburg. 180a. Mr. a. w. phïlipse, Procureur Generaal bijhee Hoog Geregtshof, Ridder N.L. te'sGrayen* huge. 1803. Mr. R. van dam, Oud-Griffier van het voor malig Departementaal Geregtshof van Zeeland te Middelburg. 1803. Mr. j. R e 1 t z Advocaat Fiskaal voor de Con- voijen en Licenteu in de Provincie Zeeland te Middelburg. 1803. Mr. J. A. s o H o r e r Lid der Staten van Zee land, te Middelburg. 1S04. A, 1. snouck hurgronje, S. S. Theol. Doctor en Predikant in de Nederduitfche Hervormds Gemeente te Middelburg. 1804. Mr. P. VAN DER MANDERE, Lid def Regtbank van eerften aanlegte Middelburg .1804, Joukj

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 68