C 8 3 j" motlerus, Secretaris van Staat, Vice» Prsefident van den Raad van Staten K omina.i- deurN.L., te 's Gravenhage. 1807. Jonkheer w, f. eoëil, Art. lib. Mag. Phil Dr. Minister, Grootkruis en Kanfelier der Orde van den N.L, 1S07, 8. voute, Oud-Directeur Generaal der Publieke Schatkist, in 's Beige, 1807, a. de warem, Jz., Infpecteur der Indirecte Belastingen over het Arrondissement Middel burg te Middelburg. 1807. Mr. c. g. hultman, Buitengewoon Staats» raad, Gouverneur van BrabandKidder N.L. Lid 1783, Directeur 1S09, te's Hertogenbosch. j. a. forsten, Med. Doctor, Directeur der Posterijte Middelburg. 1809. Mr. a. r. falck, Algemeen Secretaris van Z M. den Koning der Nederlanden Komman- deur N. L. 1809. jd. 1. schorer, Lid der Staten van Zeeland en Burgemeester der Stad Middelburg. 1809. r;. ripping, Predikant bij deNederduitfche Her vormde Gemeente te Middelburg. 1S09. De Ridder de coninck, Minister van Binnen» laudfche Zaken, Kommandeur N. L., te Brusfel. iSio. Mr.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 70