C P Mr. h. j. van doorn, Lid der Staten van Zees landte Middelburg. 18to. o. elaauwbeen, Predikant bij de Nederduitfciie Hervormde Gemeente tb Cbes. l8ii. s. de koster, Lid der Provinciale Kommisfïe van Geneeskundig onderzoek en toevoórzicËt in Zeeland, te Middelburg. 1S12. n. lemmers, Schout bij nacht, Kómmandarifc der Marine in het Hoofd - departement ta Amsterdam Ridder N. L. 1812. Mr. m. p. m. van visvliet, Secretaris van den Stadsraad te Middelburg. 1812, j. g. lahr, Operateur en Vroedmeester te Mid delburg. 1812. •J. R. de vassij, Med. Doctor te Middelburg Lid 1801Directeur 1812. Mr. g. J. ackermans, Procureur crimineel ir; Zeeland, te Middelburg. 1S13. mr. w. f. va n d e r e V r c h va n lichten* berg, Rentmeester der Domeinen van Zuid- Eeveiand en Schouwen, te Zierikite. 1814. j. H. s c h or e r Kasfier der Centrale Directie van het Eiland Walcheren, te Middelburg. 1814. B Mr,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 71