C n Mr. m. j. de jonge, Lid der Staten van Zee* land, te Middelburg. 1S15. g. d a s s e v a e l Secretaris der Algemeene Re-, kenkamer, te 's Gravenhage. 1S15. J. h. gillissen. Predikant bij de Nederduitrcha Hervormde Gemeente te Middelburg. 1S15. T. c. de jonge, Lid der Staten Generaal, Ridder N.L.te Middelburg. 1815. Jonkheer o. repelaer van d?.iel, Kommisfa- ris Generaal van Onderwijs, Kunften en We- tenfehappenenz., Kommandeur N.L., te 's Gravenhage. 1815. Mr. w- n. uhbrechtsen, Plaatsvervangend Regter in de Regtbank van eerllen aanleg te Middelburg. 1815. Mr. a. van ciTTERs, Directeur der Belastin. gen in Zeeland, te Middelburg. 1815. Mr. p. j. boddaert, Lid der Staten van Zee. land, te Middelburg. iStó. De Baron c. a. g. van der c apellen, Kom mandeur N. L., Gouverneur Generaal van Neerlands Indien, te Batavia. 1S16. Mr. p. s. maurisse, Oud- Prasfident van de Regtbank van eersten aanleg te Hoorn te Batavia. 18x6. Mr,'

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 73