'2 Mr. c, hollaer van cote, Gommis Generaal der Convoijen en Licentcn in Zeeland te Middelburg, i S16. j. j. sprenger, Raad der Stad Middelburg. 1S16. c. k o o l ha a s Predikant bij de Nederduitfche Hervormde Gemeente te Middelburg. 1816. p. w. coBius, Schout bij Nacht, Kommandant der Marine in het Hoofd-departement van de Schelde, tzVlisfingen. iSiö. Mr. h. du EuissoN becius, Secretaris hono» rair der Stad Middelburg. 1817.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 74