15 IA, JOHN» Phil. Math. Profesfor Primarius te Giesfeu. 177 J. 'n. drijfhout, A. L.M. Theo'l. Phil. Doer, en Predikant in de Nederd. Hervormde Ge meente Thefaurier en Oud- Secretaris des Genootfchapste. Middelburg. 1779, J. le sacB ten broek A. L. M. Thcol. Phil. Doctor, Phil.Prof. Honor, en Predikant in de Nederduitfche Hervormde Gemeente te Rotterdam. 1780. fa. s. pe mij A. L. M. Phil. Med. Doctor Hoogleeraar in de Geneeskunde te Leiden. 1780, 5, b. be be UN IE, Med. Doct. tzAntwerpcn. 1781. j. p. fokker, A. L. M. Phil, et Med. Doctor te Axel. 1782. m. van march, Directeur van Teijlers Mufeum, A. L. M. Phil, Med. DoctorSecretaris van de Holl. Maatfchappij der Wctenfchappen Ridder N.L. te Haarlem, 1782. A. van soLiNgen, A. L. M. Phil. Med, Doctor te Oostburg. 17S2, van nuijs klinkenberg, A. L. M. TheOl. Phil. Doctor Hoogleeraar in de God geleerdheid en Kerkelijke Gefchiedenisfen te Amsterdam. 1783, H,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 78