C !7 H. roïjaards, S.S. Theol. Doet., Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Utrecht. 1783. J. c. metslar, Predikant in de Nederduitfclie Hervormde Gemeente te Jduard in Gronin gerland. 1783. Mr. r. peith Advocaat te Zwolle, Ridder N. L. 1783. i. p o r t e Predikant in de Walfche Gemeente te Rotterdam. 1784. V. x. de BURTiN, Med. Doctor te Iirusfel. 1784. 1. h. g a L l a n d a t, Med. Doctor en Burgemeester te Halst. 1785. c. r.THiiBBBRC, Med. Rotan. Profesfor t« Upfal. 1785. p. p. "ca els, Med. Doctorte Brusfel. 1786. St. j. brugmans, A.L.M. Phil. Doet., Hoog leeraar in de Wis- en NatuurkundeInfpecteur Generaal van den Geneesk. dienst der Land- en Zeemagt, Ridder N.L. te Leiden. 178S. j. thomassen a theussisk, A. L. M» Phil. Med. Doctor, Hoogleeraar in de Ge-, neeskunde te Groningen, Ridder N.L. 17S8. h. van der palm, Hoogleeraar in de Wijsbe geerte en Letterkunde te Leiden, Ridder N.L. 1788. C H-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 79