C 18 3 de kanter, phil, z., Lector in de Wis-Ni» tuur- en Sterrekunde aan liet Athenaeum lllus- tre en Secretaris des Genootfchapste Middel- burg. 17S9. w. kist, 11 Brusfel, 17S9. j. a. bennet, A. L.M. Phil. Med. Doctor, Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te 'Leiden. 17S9. ïi. d. cuiot, Predikant in de WalfcheGemeente, Pref. honorair in de Wijsbegeerte en Letter kunde te GroningenRidder N. L. 1790. 'j. c. BAEitTS, Med. Doctor t^Middelburg. 1790, S. t. iiuëT, Predikant bij de Walfche Gemeente in den Briel. 1790. h. rietveld, Predikant in de Nederd. Her vormde Gemeente te Mmjierdam. 1790. h. ,\'an den iiesfel, Rustend Predikant van Westlouburg te Middelburg. 1791. j. 11. r ar e au S. S. Theol.Doctor, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte en Letterkunde te Utrecht. 1T92- a. van stipriaën Luiscius, Med, Doctor Chemise Lector te Delft. 1792. p.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 80