C 19 p_ haak, Predikant in de Nederd. Hervormde Gemeente te Amjierdam Ridder N.L. 1793. a. ijPEij, Hooglecraar in de Godgeleerdheid te Groningen1793. j. heringa, e.z. Hoogleeraar in de Godgeleerd heid te Utrecht1797. j. icantelaar, te Amjierdam. 1797. J. bode l, Med. Doctor te Dordrecht. 1797. c. j. wenkebach, Secretaris Generaal bij hef. Minifterie van Binnenlandfche Zaken. 1797. a. van df.inse, Predikant in de Nederdiiitfche Hervormde Gemeente te Middelburg. 1797. p. driessen, Med. Doctor, Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te Groningen. 1797. p. e. kok, Med. Doctor en Profcsfor te Brusfcl. 1797- E. tinga, ,S. S. Theol. Doctor, Hoogleeraar in, de Godgeleerdheid te Groningen. 1797. c. van koten, Predikant in de Nederduitfche Hervormde Gemeente te Dordrecht. 1797. w. j. zil-lesen, Rector der Larijnfche School te Rotterdam. 1799.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 81