so a. ardesch, Med. Doctor te Iiilvarcnbeek. *799' ft. dingemans, Opper-Kommis bij de Centrale Directie van Walcheren te Middelburg. 1799. s. dobdelaer de wind, Med. Doctor Anatomiae Lector aan het Athenaeum Illustre te Middelburg. 1801. js. rekker, Leeraar der Doopsgezinden te Mid' delburg. 1801, Mr. j. ten brink, Hoogleeraar in de Wijsbe geerte en Letterkunde te Groningen. 1 Sok, c. vv, strosck, Predikant in de Nederduitfche Hervormde Gemeente te Dordrecht. 1801. Mr. d. j. van lennep, Hoogieeraar in de Ge« fchiedkunde Welfprekenheid Oudheden Griekfche- en Latijnfche talen, Ridder N. L,s te Amjlerdam. 1 oor, Mr. a. war in, Secretaris van de Maatfehappij tot bevordering van den Landbouw te t Amjlerdam. 1801. ,j. j. raepsaet, te Audenaerde. i8®a, PeKommandeur c. e. de nieuport, Lid van de Staten Generaal, RidderN.L. te Brusfet. 1802. 8>

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 82