21 f. wilimbt, A.L.M. Phil.Doet., Hoogleeraar in de Oosterfche talenOudheden en Bijbel* fche Uitlegkunde tc Amjlerdam. 1802. g. reumont, Med. Doctor te Aken. 1802. Mr. j. e. onder de wijngaart canzids, J. U. D. te Emmerik. 1S02. t» a. u 1 l it e n s A. L. M. Phil. Doctor en Hooglceraar in dc Wis- en Natuurkunde te Groningen. 1802. Mr. j. verheije van ciTTERS, Oud-Raad van den Hove van Holland Zeeland en West - Frieslandop 't Slot Popkensburg in Walcheren. 1803. J. kops, Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde te Utrecht1803,. a. van uijtenhoven, Predikant te Brouwers* haven. 1803. j. sc harp, S. S. Theol. Doctor en Predikant in de Nedcrduitfche Hervormde Gemeente te: RotterdamRidder N. L. 1S03. h. krom, Predikant in de Nedcrduitfche Her-»' vormde Gemeente te Gouda. 1803. S. ekama, A. L. M. Phil. Doctor, Hooglceraar in de Wis- en Natuurkunde te Leiden. 1S04, c.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 83