C 23 A. vak bemmelen, A. L. M. Phil, DOCtOr, tc Delfl. 1806. j. h. lotzh, Hooglceraar in de Godgeleerdheid te Harderwijk. 1807. Mr. h. w. tijde man, Hoogleeraar in deRegts- geleerdheid te Leiden. 1807. g. s. de chaufepié, Predikant bij deWalfche Gemeente te Delft. 1807, a. Koët, Infpecteur General de l'instruction publique, a Paris. 1807. a. f.. goudriaan, Infpecteur Generaal van den WaterftaatRidder N. A., te Kampen. 1807» i j. w. be crane, Hoogleeraar in de Griekfche en Latijnfche Letterkunde, enz., tcprahekor, 1S07. Mr. e. c. d'enselbronner, Officier hij de Regl- bank van cerllen aanleg, Arrondisfement Goes. 1809. j. banks, Baronet, Praefident van het Konink lijk Genootfchap te London1809. D. taijlor, Secretaris der Sociëteit van ICunften en Koophandel te London. 1809. j. f. l. Schroder Hoogleeraar in de Wis- ea Natuurkundete Utrecht. 1S09. H.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 85