C M. van den EoscH, Med. Doet. teRotterciamt 1809. a. van den ende, Lector in de Natuurkunde bij Teijlers (lichting Kommisfaris tot de Zaken van het middelbaar OnderwijsRid" der N. L., te Haarlem. 1S09. Mr. j. in de bet ou w, Oud- Raad te Nijmegen. 1809. h. bosscha. Hoogleeraar in de Gefchiedenisfen aan het Athenaeum en Rector der Latijnfche Scholen, te Amjlerdam. 1S09. j, f l 0 r ij n Mathematicus en Examinator Ge» neraal der Marine, te Amjlerdam1809, n. c. de fremerij, Mod. Phil. Doctor Hoogleeraar in de Wiskunde cn Welfprcken» lieid te Utrecht. 1809. s. j. van de wijnpersse, Hoogleeraar in de Wijsbegeerte cn Letterkunde 11 Leiden. 1809, Mr. j. c. D'engelbronner, Griffier bij de Regt» bank van eerften aanleg te Thiel. i8n. a» schraver. Hoofd- Ingenieur van den Water» ftaat in het vijfde District, te Middelburg. 1811, Jonkheer Baron h. collot d' e s c u r ij, Heer van HeinenoortLid van de Staten van Hol land Curator der Leidfche AcademieRidder N.L., te 'j Grayeuhage. 1812. Mr,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 86