C *5 Mr. a. a; stratenus, Lid van de Staten van Holland Secretaris bij het Minifterie van Ma rine, Ridder N. L., ill's Gravenhage. 1812. h. ripping, Med. Doctor te Middelburg. 1812» jonkheer b. de jonge, Med. Doctor te Mid' delburg. 1812. d. b. f. tijd em an, Predikant in de Nederduit- fche Hervormde Gemeente té Dord. 1S12. j. p. van cappelle, Hoogleeraar in de Ne- duitfche taal en Letterkunde aan het Athe- nteum te Amferdam. iSn. a. goedkoop, Predikant te Gent1S12. y„ epkema, Rector van het Gijmnafium Illustre te Middelburg. 1S14. Mr. t. van swinderen, Hoogleeraar in de Natuurkunde te Graningen. 1S14. j. p. d u ring Med. Doctor te Middelburg. 1814* A. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL, in 's Hage, 1814. a. borger, Theol. Doctor, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden1814. B Jonk-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 87