C Jonkheer j. c. tii jonge, Adjunct Ardlivarius Opzichter van het Koninklijk Kabinet van Pen ningen te 's Gravcnhage. iSi4. B. koning, Predikant bij de Hervormde Ge? mecntc te rlkerfloot. 1814. j. bake, Buitengewoon Hoogleeraar in de Wijs» begeerte en Letterkunde te Leiden. 1S15. n. g. van kampen, Lid van deMaatfcliappij van Nederiaudfche Letterkunde te Leiden, 1815. A. LoosjES, P.z., Lid van de Maatfcliappij der Nederlandfclie Letterkunde te Haarlem. 1815. A. Simons, Hopglecraar in de Wijsbegeerte eij Letterkunde te Utrecht. 1815. E. m e n a l d aLeeraar bij de Doopsgezinde Ge? meente te 'Middelburg. 1815. Mr. s. de wind, Advocaat te Middelburg. 1815, j, cLARtssE S. S. Tlieol. Doctor, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden. 1815, (Hr. m» c, van hall, Ridder N.R., Advocaat te Jimjlerdam. Jonk»

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 88