as J. R. L. keRkhoff, Med. Doctor bij het Lege*, der NederlandenLid van verfcheidene Gei nootfchappeute Roermonde. 1816. Tot LEDEN CORRESPONDENTEN zijn benoemd in 1816, In de OOST- INDIENde Heeren: E. S. J. PETIT, en j. bowier, beide Med. Doctores to Batavia. In de WEST- IN Dl ENde Heeren! Mr. A. F. LAMMENS. Mr. p. j. CHANOUION, Leden vanen Mr. c. n. vaillant, Fiskaal bij het Hof van Justitie te Suriname.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 90