I N H O U D. BE VERHANDELINGEN IN DIT TWEEDE DEEL VOORKOMENDE, ZIJN DEZE: Prijsverhandeling over de op slikking der Middelbargsche Haven en de middelen van herstel door thomas spbieïeld s Kapitein Ingenieur. 11. Prijsverhandeling over den Pijthagori- sclien Wijsgeer apollonids van Tijana door j. a. lotze en h. w. tijde man» (toen} Hoogleeraren te Franeker. III; Tweede Prijsverhandeling in de Fransche taal, over dezelfde vraag, door o. s. de chaufepié, Predikant bij de Walfche Gemeente te 'Delft. IV Prijsverhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwsche partijschappen door h. w. tijdeman, (toen} Hoogleeraar te Francker. V, Verhandeling over een nieutben Con troleur - of Lucht - Thermometer doof j. cant ZE aar, te Rotterdam. VI. Zonderlinge Geneeskundige waarneming, door s. a de moraaz in leven Med. Doctor te Sommelsdijk.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 91