A N T WOORD OP D e VRAAG, VOOR HET JAAR. M D C C C I I I opgegeven: Welke zijn de natuurlijke oorzaken dat dé- Bodem van de Middelhurgfche Haven en- van het Kanaal Welzinge federt eene reeks van jaren zoo aanmerkelijk door opflikking is verhoogd geworden Welke zijn de een- voudigftemeest vermogendeen minst kost bare middelenom het voorfchreven onge mak voor te komen enis het mogelijk gemelde Haven en Kanaal op eene behoor lijke diepte te brengen en te houden Aan het welk de gouden eerprijs door het ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER wetenschappen, den 22. O&ober 1806. is toegewezen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 93