A N T W OOR D OP BE VRAAG: Welke zijn de natuurlijke oorzaken dat de Bodem van de Middelburgfche Haven en van het Kanaal Welzingefedert eene reeks van jaren zoo aanmerkelijk door opflikking is verhoogd geworden Welke zijn de een- voudigftemeest vermogendeen minst kost bare middelenom het voorfclireven onge mak voor te komen enis het mogelijk gemelde Haven en Kanaal op eene behoor lijke diepte te brengen en te houden DOOR THOMAS SPELEFELD Capitein Ingenieur in dienst van dit Land; onder de zinfpreuk natuur wijst mij het spoor, anneer mij de voorgeftelde Vraag op het eind van het Jaar 1804. in handen viel, ge voelde ik al het gewigt van dezelve voor do Ingezetenen der voornaamfte Stad van Zeeland. II. deel, A 2 Op-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1818 | | pagina 95