VERSLAG AANGAANDE EENE IN IIET JAAR. l8l£ ONTDEKTE GRAFZERK N ESN DAAR ONDER BEDEKT MENSCHÈLIJK GERAAMTE IN DE KOOR-KERK TE MIDDELBURG. Onder de voornaamfte Mannen der dertien de eeuw munten boven vele anderen uit willebs de tweede, Graaf van Holland en Roomsch Koning, en zijn Broeder floris, doorgaans bekend onder den naam van floris de mom- boir, of Voogd van Holland. Beide geboren uit het eerste Huis der Gra-: ven van Holland, hebben aan het Land, door hunne dapperheid en ftaatkundig beftuur, groo-i te diensten bewezen, bijzonder aan Zeeland7 vooral aan de Stad Middelburg en het Eiland Walcheren. Beide verdreven de Vlamingen Uit dat Ei land.— F Louis maakte zijnen naam ruchtbaar door de nederlaag welke hij den Vlamingen toebragt bij fVestkappelleea door het gevan- III. DEEL. Z. GEN. A g6Q

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1820 | | pagina 7