ï2 voor berigt. van den Heer paucus van de pep. re, Ridder in 1578 en Raad der ftad Middelburg, terftond na de inneming der Stad in 1574. Door den Baton a. j. c. lampsins, de beeldcenis van zijnen over-oud-Grootvader, den Ridder cornelis lampsins. Baron vanTabago, Burgemeester der ftad Vlisjingen en overleden in 1664, gefchilderd in 1820 door den Ridder Pineman. Door de Iïeeren J, A, Schorer en Dus- feldorp de Supervilie, Directeuren des Genootfchapshet oorfpronkelijk Portret van hunnen oud - oom Mr. pie ter de la Ruë, weleer Rekenmeester veil Zeeland; overleden ju 1770. Door den Heer P- T. Rethaan Macaré, Lid des Genootfchaps, het Portret van Mr. c. van bijskershoik, Prefident van den Hoogen Raad, en overleden in 1741. Door den Heer Directeur P. J. Boddae rt C. S. het orgineel Porcret van hunnen oud grootvader Mr. pieter boddaert, Griffier van den Raad ter Admiraliteit in Zeeland en overleden in 17Ó0, gefchilderd door Ph. van Dijk, in 1735. Poot

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1821 | | pagina 16