WAARNEMING WEGENS EENE LANGDURIGE EN BUITENGEWONE. WATERZUCHT MIDDELIJK VEROORZAAKTE BEENBRKU K, MED. DOCTOR EN VROEDMEESTER; LECTOR IN DE ONTLEED EN HEELKUNDE TE MIDDELBURG, LID VAN HET ZEEUW SC H GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN, E N Z. EN DAAR DOOR MEDEGEDEELD Te MIDDELBÜKC, bij B. DOBBELAER. DE IV IN D door S. VAN B E N T H E M 1818.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1821 | | pagina 131