N I E TJ W E VERHANDELINGEN ZEEUWSCH GENOOTSCHAP Wetenschappe n. VAN HET HER I'WVA AAA A AAA VA WAAAAA> VIERDE DEEL. miwwm V\W*AW» TE MIDDELBURG, bij S. FA N B E N T H E Mj, Drukker van het Zeeuwsch Genootschap der WetenschappenMDCcexxvn. ^^SCWCENÖÖTS^. ^^WÈTÉNÏÏCH^Ö^'

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 1