LOFREDE feP DEN HOOG WEL GEBOREN HEER JACOB HENDRIK SCHORER KOMMANDEUR DER ORDE VAN DEN NEDER* LANDSCHEN LEEUW, OUD GOUVERNEUR DER PROVINCIE ZEELAND, UITGESPROKEN IN EENE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIRECTEUREN EN LEDEN VAN HET ZEÊUWSCH GENOOT SCHAP DER WETENSCHAPPEN, Lid en Secretaris des GenootschapsLector in de Wis- Natuur- en Sterrekunde te Middelburg Lid van het Rataafsch Genootschap der Proefondervindelijke llrijsbegeerte te Rotterdam Lid Correspondent der Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituuten Lid ïan het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen JONKHEER IN LEVEN DEN 3d.en JU L IJ MDCCCXÏII. d o n. J. DE KANTER, phil. z. TE MIDDELBURG, BIJ 3. VAN BENT H E M, 1822,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 23