LOFREDE A. C. VAN CITTERS, S. VAN B E N T II E M, OP CEN'EDEL WEL GEBOREN HEER NICOLA AS CORNELIS LAMBRECHTSENt IN LEVEN RIDDER. VAN DEN NEDEltLANDSCHEN LEEUW, PRESIDENT VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER. WETENSCHAPPEN, UITGESPROKEN IN EENE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIRECTEUREN EN LEDEN VAN HETZELVE, DEN 3. DECEMBER MDCCCXXIII. DOOR YSC-E PRESIDENT VAN HET GENOOTSCHAP» TE MIDDELBURG, BIJ

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 103