NAAMLIJST D 1R EC TE U R EN LEDEN ZEEUWSCH GENOOTSCHAP Lij S. VA N B E N T H E M, DER HEEREN E N VAN HET DER WETENSCHAPPEN. *>wi3)3C'Cfflcw»"" - TE MIDDEDBURfl, Drukker van het Zeeuwsch Genootfchap der Wetenichappen, 1827.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1828 | | pagina 149