35 - V /óp/ 5 Deze Verhandeling zal met nog eene andere het Tweede Stuk van het Eerste Deel der Nieuwe Werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen uitmaken zullende bij de volgende Verhandeling de algemeene Titel voor het lweede Stuk afgeleverd worden. IN. t' m h a 6,1 w a t?3 1» S O W W u w ai W S* W al w GO W O O w £0 50 C Sö W so »-i »U, Z Cl H N O z 0 M z 0 O o z d s z co 0 ft; 55 bi a s o *3 Go 0 ft] >8 0 bi 0 bi H bj a« oo 0 ft; bi cl H O w a c5 l-N N H a a o t* v> w t-i w a a w M a w a «i a- w a a t-i P3 H a S3 W O S3 1—4 55 Q

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1837 | | pagina 1