WERKEN NIEUWE ZEEUWSCH GENOOTSCHAP WETENSCHAPPEN. 1? Deel. 1 VAN HET DER 1°. VOORBERIGT. 2°. NAAMLIJST DEfe HEEREN DIRECTEUREN EN LEDEN*

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1839 | | pagina 1