ARCHIE F. VROEGERE EN LATERE MEDEDEELINGEN V00RNAMISLIJK IN BETREKKING TOT ZEELAND, UITGEGEVEN DOOR I1ET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. I. MIDDELBURG, DE GEBROEDERS ABRAHAMS. 1856.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 1