IETS AANGAANDE HET WAPEN, DE KEIZERLIJKE KROON BOVEN HETZELVE EN DE ZEGELS DER STAD MIDDELBURG. DOOR WIJLEN Mr. Jacob Verheye van litters, Lid van hetZeeuwsch Genootschap. Volgens de juiste opmerking van Wagenaar (Beschr. van Amst. III bl. 11' Uitg. in fol.) zijn de giften van wapens aan steden, van ouds zóó zeldzaam geweest, dat men veilig mag vast stellen dat verre de meesten niet geschonken maar door de bezitters zeiven, om zich te onderscheiden, aangeno men zijn, hetwelk nog!hans zoo men vermoeden magdoor gaans bij zekere gelegenheid geschied is. TIeineccius [de Veter. Germ, aliormnq. Sigillishandelt pag. 138141 het uitvoerigst over de Zegels der Steden Communiteiten enz. hetwelk de geleerde Benedictijnen in hun Traite Diplom., t. IV, pag. 279 aldus te zamen trekken En general les empreintes des anciens Sceaux des Villes varient beaucoup. Lace sont des figuresqui font allusion aux nomsa 1'étymologie et au commerce des villes. La ce sont les images, ou les arm.es des Princesauxquels elles obéïssent. Les figures les plus ordinaires sont des Tours des Portes et des images des Saints Patrons." Middelburg voert een Gouden Burgt op een Rood Veld maar daar het een dubbele Burgt iszal men volgens de 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1856 | | pagina 9