175 Wij willen thans overgaan om mede te deelen de onderschei dene afmetingen van onzen schedel en nemen hier zooveel mo gelijk de boven gebruikte dimensiesdoch zijn in enkele opzigten daarvan afgewekenom gelegenheid te geven tot vergelijking met andere vergroote schedels. Diameter en dikte. 1°. OMVANG, gemeten over het meest vooruitspringende punt van het voor hoofdsbeen de cristae front-ales en de linea nuchae superior. (Horizon tale omvang)710 mill. 2°. OMVANG, gemeten over de glabella en de linea nuchae superior (Horizontaal)690 3°. OMVANG over de linea eminens den pijlnaad, de spina occi pitalis. (Vertikale omvang)670 4°. OMVANG over de kruin en de beide gehooropeningen bovenste breedte-omvang van Welcker, nagenoeg585 5°. LENGTE van de kromming op de bovenvlakte van den schedel van den grond der neusbeenderen tot den achterrand van het groot achterhoofdsgat500 6°. LENGTEAFMETING, afstand van den grond der neusbeenderen tot den achterhoofdsknobbel. (Virchow's lengtediam. B;230 7°. LENGTEAFMET1NG van den grond der neusbeenderen tot de punt van den lambdanaad. (Virchow's lengtediam. A)235 8°. LENGTEAFMETING van de meest vooruitstekende punt van het voorhoofdsbeen tot den achterhoofdsknobbel240 9°. HOOGTE van den schedel van den achterrand van het for. magn. tot het vertikaal daarboven gelegen punt, (Virchow's hoogte B) door gebrek der aan gezigtsb een deren moeijelijk te bepalen bij benadering150160 10°. HOOGTE van dezelfde plaats tot het frontaal 'begin van den pijlnaad. (Virchow's hoogte A)185 11°. LENGTE van het voorhoofdsbeen van den neuswortel af: a. over de kromming190 u b. in afstand160 12°. BREEDTE van het voorhoofdsbeen a. kromming over den onderrand210 b. kromming over de cristae frontales280 c. afstandslengte vau onderen140 n d. afstand der cristaeI75 13°. DWARSE schedelafmeting, regte afstand van de lineae temporales a. van voren160 b. in het middenI75 u

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 181