73 DE VROON- EN LEENLANDEN. WESTWATERING. ZUID WATERING. gem. roed. gem. roed. gem. roed. gem. roed. Ooukerke, vroon. 7 195 Mortier, vroon2 72} leenland 26 210} Eyman, vroon100 34 105} leenland 11 53 Bekerke, vroon79 11 153 |Jrommenhoeckvroon 104 Welsinge, niets. leenland 2 Ritthem, u 2 104 Nieuvverve, vroon. 10 218 Poppendammeniets. leenland 52 233} Hoogelande, vroon96 63 151} pud Vlissingen vroon2 150 Oostsouburg, vroon115 Westwatering 39 234} Westsouburg, vroon 27 22 leenland. 29 287} 57 9} Zuid watering. 134 201} Vroonlig. 24 r. Leenland28 210} ti 39 g. 234} r. Vroon40 g. 227} r. Leenland93 274 u f34 g. 201} r. Bij eenverzameling van bet vroon- en leenland. 5 Ambachten509 g. 179 r. Oostwatering410 11 92} 11 Westwatering39 234} 11 Zuidwatering134 201} n Te zamen als hiervoren 1094 g. 107} r.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1866 | | pagina 77