152 Bijlage N°. 1. GLOBALE BLO ROOTING van eene water leiding uit de duinen ten noorden van Walcheren, naar Middelburg en Vlissin- gen, met vertakking in deze plaatsen bij een aanvoer van 657000 M3. 354.225 126.370 116050 18.355 32.000 Grondwerk120.000 Hoofdpijp Vertakking in Middelburg Idem in Vlissingen Bijkomende pijpen3 pCt. Zinkers, kranen en herstellingen Te zamen voor pijpgeleiding 647.000 Toebereiding met kranencompositiebuizen enz. voor de levering186.000 Stoomwerktuig met gebouwen.141.000 Hoog reservoir6.800 Filters en bezinkingsbak84.000 Personeel voor de uitvoering60.000 Onvoorzien 35.200 Te zamen 1.350 000 KOSTEN DEE EXPLOITATIE. Vaste kosten. per jaar. 1°. Drukwerk en bureaukosten. 3.150 2°. Directieboekhouding en controle6.000 3°. Opzigters, fitters en bedienden5.504 4°. Machinist, stokers en wachter3.246 5°. Onderhoud en vernieuwing4100 Te zamen aan vaste kosten 22.000 Veranderlijke kosten. Toevoer van 264 000 M3 per jaar vordert gemiddeld 6 uur per dag of 2190 uur per jaar arbeid van het stoomwerktuig van 60 paardenkrachten aan kolen, olieenz8.000 Te zamen 30.000

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1880 | | pagina 180