502 meende in dien tijd dat het slijm, dat bij verkoudheid voor den dag komt, afvloeide uit de witte hersenen. Tegenwoordig beduidt catarrh eene ziekte der slijmvliezenzonder dat daar door de koudeals ziekteoorzaakwordt aangeduid. Bladz. 486 (17). De medische wetenschap weet nog niet met zekerheid of typhus, typhoid en relapsing fever (honger- typhus van Ierland en Silesie) drie verschillende ziekten zijn of niet. Of het microscoop de zaak beslissen zal is nog eenig- zins problematisch. Bladz. 487 (18). Bokk.ee, en de Man in hunne Beschrij ving van de gestichten van Middelburg bl. 45. Bladz. 487 (19). J. C. de Man de typhus-epidemie te Arnemuiden in het Geneeskundig tijdschrift van Moll en Eldijk. Bladz. 488 (20). Het is bekenddat de typhus weinig- voorkomt in Middelburgdit neemt evenwel niet wegdat hij vaak van elders wordt aangebragt en ook hier besmet telijk is. In 1872 bragt iemand den typhus uit Utrecht naar hier; uit dat gezin, waarin 7 gevallen voorkwamen met één doode verplaatste zich de ziekte door besmetting naar Kortgene en van daar naar Katswaar geen doctor woondein dit laatste dorp ontwikkelde zij zich tot epidemie. Arnemuiden en Kats leverden ziektebeelden op uit de middeleeuwen. Bladz. 488 (21). Het zijn de woorden van Watson, in zijne Lectures of physicLond. 1848, I, bl. 738. Bladz. 488 (22). Er waren zeker oorzaken die de ziekte der Engelschen in de hand werktenb. v. het gebruik van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 100