414 C. op de Houtmarct (20). Willem Tmmerma ij par tsiaers ontf va i jar cöt ij fi p. Piet Everbout xv fi par tsiaers ontf va ij jaï cot xxx p. Micliien Daen xvi gr. par tsiaers ontf va i jar cöt xvj gr. p. Adaë van d Straten iiij 6 par tsiaers ontf va i jar cöt iiij fi p. Jan Matheeuszone ij fi par tsiaers ontfaen va ij jaer cöt iiij fi p. Hughe de Meest x fi par tsiaers ontf va i jar cöt x fi p. Wille Pamoet iij fi par tsiaers ontf van ij jar cöt vj fi p. C. in den Belc (21). Hughe de Mestë ij fi par tsiaers ontf va i jar cöt ij fi p. Hughe de liinmakë fi ij fi par tsiaers ontf van i jar cöt ij fi p. Clays Timerma viij fi par tsiaers ontf van i jar cöt viij fi p. C. an de Plaetse (22). Jan Steven vj fi par tsiaers ontf va iiij jar cöt xxiiij fi p. Jan Roelin iij fi vj gr. par tsiaers ontf va iiij jar cöt xiiij fi p. C. in de Hospitaelstte (23). Gielis van Meneveir iiij fi par tsiaers ontf ij jar cöt ix fi iiij gr.2) p. Jan fs Pauwels iiij fi par tsiaers ontf i jar cöt. iiij fi p. Hughe de Vos viij fi par tsiaers ontf i jar cöt viij fi p. C. op den Dijc (24). Jan Paytop iiij fi par tsiaers ontf van i jare cöt iiij fi p. Arnoud Bout xij gr. par tsiaers ontf van i jare cöt xij gr. p. Pieter Coddin iiij fi vj gr. par tsiaers ontf van v jarë cötxxij fi vj gr. p. Jan Haec xij gr. par tsiaers ontf van ij jarë cöt ij fi p. Jan Everaerd iij fi par tsiaers ontf van iij jarë cöt ix fi p. Wout Bastd 3) iiij fi vj gr. par tsiaers ontf van ij jare cötix fi p, Magëte Theeüs Wittebols iij fi par tsiaers ontf van ij jarë cötvj fi p. Pieter de But vj fi par tsiaers ontf van iiij jarë cöt xxiiij fi p Will fs Lems vj fi par tsiaers ontf van i jare cöt. vj fi p. Lijndraaijer. 2) Deze berekening is niet goed; denkelijk zijn bij de iiij sch. p tsiaers viij gr. in de pen gebleven. 3) Bastaard.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 10