4J 5 Will de Ramelare v fi par tsiaers ontf van ij jare cöt x fi p. Boudin f3 Lauwers ij fi par tsiaers ontf van iiij jare cot viij fi p. Jan de Paeu ij fi vj gr. par tsiaers ontf van i jare cöt ij fi vj gr. p. Jan Meeus iij fi par tsiaers ontf van ij jare cöt vj fi p. Ra en tlioin Piet Buts ij fi vj gr. par tsiaers ontf van iiij jare cötix fi viij gr. p. Hendes Jan Maes viij fi par tsiaers ontf van i jare cöt viij fi p. Be Heë van Hassche (25) xl fi par tsiaers ontf van i jare cötxl fi p. Claijs Stolle xxviij fi par tsiaers ontf van ij jare cöt ij xvj fi p. Sö xxiiij iiij fi x gr. p. C. Ontfaen van renten behoesten d port 1). Jan van Lamzwt xij fi par tsiaers ontf van i jare comt xij fi p. Ra van Willem van den Oorde x fi par tsiaers ontf van ij jare comtxx fi p. Gbisel Carmë en Willem Carmë vj fi par tsiaers ontf van i jare comtvj fi p. Thobijt 2) van Hulst ov Claijs Daen ij fi par tsiaers ontf van i jare comtij fi p. Jan fs Arnouds de Zaglië iij fi par tsiaers ontf van vj jare comtxviij fi p. Katlieline Boudin Woytaxs s) xiij fi par tsiaers ontf van i jare comtxiij fi p. Piet Tijs te Clinghe xij fi par tsiaers ontf van i jare comt xij fi p. Sö iiij iij fi par. C. Ontfaen van rente beweste d port 4). Hare tVos iij fi par tsiaers ontf van ij jare comt. vj fi p. AVillem Veesaert ov een was ontf.v fi p. Jan de Heë v fi par tsiaers ontf van i jare comt. v fi p. Jan Rose v fi par tsiaers ontf van iiij jare comt. xx fi p. Ra en hëdes Heynrics Riten x fi viij gr. par tsiaers van i jare comtx fi viij gr. p. x) Beoosten de stad. 2) Het obyt. 3) Boid Woytac was in 1326 schepen van Hulst. 4) Bewesten de stad.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 11