420 C. in Aprille. Yan Will Bollekine iiij^- ft was tpot v fi xxij fi p. Yan Jan van Lamzwde iij ft was tpöt iiij xij 13 p. Yan Piet Coecmeests wive ij ft" i vier ix fi p. Van Piet Goud vj ft was tpot v 13xxx p- C. in Meije. Yan Piet Goud iij ft' i vier tpot v fi xvj 13 p. Yan Claijs Zwtliars wive iij vier iiij p. Yan Ja Blocliaels wive iij ft' tpöt iiij fi vj gr. xiij 13 vj gr. Yan Claijs Zwtliars wive iij vieriij 13 p. Yan Zoete van Mij colë iiij ft tpot iiij 13 xvj p. G. in Hoijmaent. Yan Piet Coecmeests wive iij ft tpöt v fi xv p. Yan Zoete van Mij cole iij ft tpöt iiij 13 xij 13 p. Yan Piet Coecmeestë wive iij ft"xij 13 p. C. in September. Ontf van Will van d Goten iiij ft was tpöt iiij 13 cöt xvi 13 p. Ontf van it iiij ft en iij vier cöt xix 13 p. Ontf van Zoete van Mij cole iiij ft i vief xvij 13 p.' Ontf eerë kse va Hughe de Clare van ij ft ov danie va Wout Lappe. Sö xvj xix 13 vj gr. par. Dit es dat ic ontfanghen hebbe van Godspenninghen beden en aelmoesenen in October. Yan Will Paijtoppe van de Gods peninglien va den groeten exice 3) die vcoclit was in Noveber tote Meije dof iij vij 13 p. C. in Louwe. Yan Heinr fs Huughs van d gods peiiinglië van d koel- sied8)iiij 13 p. Yan it van d hellen ij 13 P- Yan Will fs Jas te Steene s) van i° broeds xij gr. p. x) Davie rente davie, lijfrente (P) 2) Accijns. 4) V an de elvan wat met de el gemeten wordt. 3) Kalseide-straatgeld. 5) St. Jan Steen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 16