ARCHIEF. ZEELAND, VROEGERE EN LATERE MEDEDEELINGEN Vijfde deel. Derde stuk. VOORNAMELIJK IN BETREKKING TOT UITGEGEVEN DOOK HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DEK WETENSCHAPPEN. M1DD E L BURG. J. G W. ALTORE EER. DRUKKERS VAN HET GENOOTSCHAP. 1883.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 1