4,95 1812- -1821 bevolk. 13132 overl. 292 d. i. op 10000 222 1822- -1831 13536 271 u 208 1832- -1841 14579 230 n 157 1842- -1851 15629 263 n 168 1852- -1861 15810 245 155 1862- —1871 16166 184 tt n 114 1872- -1881 16020 171 n n n 107 De verschillen zijn intusschen veel minder. Menigeen zal tegen de in dit opstel opgesomde cijfers het bezwaar aanvoerendat zij voor de meer speciale afname van pokken typhus en intermittenten niet genoeg bewijzenom dat het van algemeene bekendheid is, dat absoluut de morbi- liteit en de mortaliteit sterk zijn afgenomen en dat dus de opgesomde ziekten eenvoudig den gewonen loop gevolgd zijn. Dat dit bezwaar ongegrond is bewijst de volgende tabel, waarin ik de opgesomde ziekten tegenover de niet opgesomde kortheidshalve heb ik de eerste parasitaire genoemd heb gesteld. Negentigjarig overzigt van de sterfte aan alle ziekten. 17921801 bevolk. 19893 totaal 7523 pnras. ziekt 2796 andere ziekt. 4727 op 10000 2371 1802—1811 15685 6984 II a 2868 a n 4116 a a 2624 1812—1821 13132 5157 II a 2004 a n 3158 n a 2401 1822—1831 13536 5S72 II a 1949 n a 3923 n a 2868 1832-1841 14579 4922 II a 1786 n n 3136 a a 2151 1842—1851 15629 5138 II n 1788 a a 3355 n a 2147 1852—1861 15810 4678 II a 1268 a n 3415 n n 2160 1862—1871 16166 4410 II :i 1056 a n 3354 n n 2728 1872—1881 16020 4069 II a 744 n a 3352 n n 2092 Ik moet mij in mijn betoog tot de boven behandelde sterftecijfers bepalen. Andere opgaven hetzij door contagi- euse ziekten mazelen roodvonk kinkhoestkeelziekte of door andereals daar zijn borstziektelongontsteking longteringzijn niet te vertrouwenen ook voor mijn doel-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 93