501 gaf den eersten aanstoot tot liet bouwen van een nieuw gesticht. In 1839 werd in Leiden menig medisch student ingeënt maar niet gerevaccineerd door bet bezoeken van poklijders zelf pokziekin 1854 geen der clinisten te Middelburg die poklijders behandelden, omdat zij allen werden gerevaccineerd. Slechts één die bier mede wat laat kwam, kreeg onbeduidende varioloïden. Bladz. 485 (13). Sommige taalkundigen meenendat bet woord koortsofschoon men in sommige provinciën de koude koorts de kolde beetniet van de koude zijn naam beeft maar van de hittevan causus. Opmerkelijk is het zeker dat bet latijnscbe febris van fervirebrandenafstamt en bet Grieksche pyretos van pyr of vuur. Bladz. 485 (14). Aan zulk een typhus stierven in de straf gevangenis 21 van 22 te Middelburg in 1845 of 46 ter dood veroordeelden maar van die straf gratie verkregen hebbende Cadsantenaars. In dat ongelukkige jaarwaarin de aardap pelenoogst was mislukt en alzoo voor de gevangenen volstrekt geene aardappelen onder de voeding waren opgenomenbrak in de Middelburgscbe gevangeniseven als in alle kerkers van Europa, een scorbuut uit, die ook bovengemelde Cad santenaars reeds te Middelburg aantastte en geschikt maakte om weldra aan typhus te sterven. Bladz. 486 (15). Vóór dien tijd beteekende een nerveus man een sterk menscb, na dien tijd daarentegen een zwak gestel, omdat men vroeger onder nerven niet slechts de zenuwen be greep, maar vooral de taaije, sterke deel en van het spierstel sel de pezen en de banden. Bladz. 486 (16). Catarrh is een woord, dat reeds vóór 2500 jaren gebruikt werdom verkoudheden zinkingen aan te duiden. Het woord beteekent eenvoudig afvloeijingmen

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1883 | | pagina 99