ARCHIEF. VROEGERE EN LATERE MEDEDEELTNGEN vookkamf.i.ijk in betrekking tot ZEELAND, uitgegeven dook iiet ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN. Beoenöe öeef. 15 middelburg. J. C. W. ALT O REFER. drukke us van het gf.nootsci 1894,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 1