47 4. Mr. Jacob Zag ar us. Vroeger secretaris, zie cle lijst, kwam in dienst 1 Mei 1567 en ontving traktement tot Mei 5. Mr. Hendrik Sonnius (opvolger van no. 3) zijne jaar van 33 6 8 ging in 9 Juni 1569. Hij kreeg trak tement tot Februari 1574. Hij werd 23 September 1575 aange tot pensionaris van Arnemuiden en 23 Augustus 1593 tot stads-advocaat te Middelburg. Zie mijn Arnemuidenbladz. 274. Hij bad als zoodanig 200 per jaar, van 1 Januari 1594 tot Maart 1599. 6. Hendrik Agyleeus kwam, op eene jaarwedde van 50 in dienst met Augustus 1574 en genoot die tot Augustus 1575. 7. Mr. Jan van der Wercke. Zijne jaarwedde, ten be drage van 58:6:8, ging in 24 Juni 1575. Hij kreeg die tot half November 1579. In 1586 was bij stads-advocaat por bet Hof van Holland en genoot als zoodanig 12 per Met 1 Augustus 1588 kwam bij weder als pensionaris in dienst en alzoo in plaats van Mock. Zijne jaarwedde, die [te voren f 560 bedroeg, werd evenals die van zijn ambtgenoot Boels, op f 800 gebracht, 1591. 8. Mr. Willem Boels op Boelsius, kreeg wedde van 16 |Mei 1578. Hij overleed en zijne bezoldiging werd tot 16 |Mei 1593 uitbetaald aan zijne weduwe Geertruid .Buijsen, 1592. 9. Mr. Laurens Mock, kwam in dienst 15 November 1580op eene jaarwedde van 83 6 8 en werd opgevolgd door n°. 7. j* 10. Mr. Jan van Santen, kwam in dienst 13 Juli 1593 op eene wedde van f 1100. Zijn ambtgenoot van de Wercke bad toen f 1000. Hij kreeg 20 voor kosten van verhuizing uit Holland. He weddenzoo van de beide pensionarissen als van den stads-advocaat Sonnius, werden op 200 ge bracht, 1594. 11. Mr. J on an Hotjck, kwam met 1 Augustus 1599 in dienst, in plaats van van de Wercke,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 51