DE STADSREKENINGEN VAN MIDDELBURG IV. 1550—1600. DOOU H. M. KESTELOO. In het 2C stuk van het 5e cleel van liet Archief is opge nomen, wat door mij werd aangeteekend uit de rekeningen van 13651449, in het le stuk van het 6° deel uit. die van 14501499, in het 3e stuk van dat deel uit die van 1500 1549 en wat ik ontleende aan die van 15501600, vindt hier eene plaats. Van de hier behandelde werd door verscheidene schrijvers gebruik gemaakt, gelijk hierna op verschillende plaatsen is aangewezeninzonderheid door A. 's Gravezaxde voor zijne Tweede eeuwgedachtenis der Middelburgsche vrijheid. Wat Du Pon er aan ontleende, wordt meer en meer betrouwbaar. De inhoud der rekeningen wordt gaandeweg minder merk waardig, omdat er hoe langer hoe minder in bijzonderheden wordt getreden. Werkloonen worden per week en per maand verantwoord, van aangekochte materialen wordt slechts bij uit zondering vermeld waaraan ze verbezigd warenverschotten komen in eén post voor, namen van personen treft men er minder in aan. Dit heeft mij doen besluiten om het onderzoek der reke- Archief VIIe. dl., lste st-. X

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1893 | | pagina 5