DIRECTEUREN, DIRECTRICES EN LEDEN NAAMLIJST DKR. Beschermvrouwen HH. MM. de Koningin en de Koningin-Moeder. Bestuur. Dr. H. Japikse, voorzitter. Lr. L. H. Wagenaar. Henri Tak. Dr. A. H. Kan. M. Fokker, thesaurier. Mr. W. Polman Kruseman, secretaris. Directeuren, directrices en leden. A. Dr. F. L. AbreschL., te Amsterdam, 1889. Mr. J. Adriaanse, L., te Middelburg, 1907. Mr. L. van Andel, L., te Middelburg, 1908. Prof. mr. T. M. C. Asser, L., te 's-Gravenhage1875. Prof. mr. J. baron d'Aulnis de BourouillL., te Utrecht, 1899. B. Lr. mr. C. H. Baale, L., te Amsterdam, 1904. O. G. BaertL., te Ylissingen1907. Bij deze lijst is aangenomen de toestand op 1 Juni 1910.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1910 | | pagina 23