VARIA. I. EENIGE AANVULLINGEN EN' VERBETERINGEN OP HET SCHEEPSJOURNAAL GEHOUDEN OP HET SCHIP TIENHOVEN TIJDENS DE ONTDEKKINGSREIS VAN Mr. JACOB ROGGEVEEN. (Archief 1911, blz. 52 vlg.). 1°. Roggeveen huwde te Batavia 12 Jauuari 1708 met Anna Adriana Clement, dochter van Nicolaas Clement, overleden te Batavia 20 April 1701 en van Geertrui van Dale, overleden aldaar 4 November 1726. In 1714, toen hij naar Nederland terugkeerde, was hij reeds weduwnaar zon der kinderen. 2°. In een zeer welwillende kritiekvoorkomende in de '/Amsterdammer". Weekblad voor Nederland, dd 81 Decem ber 1911, betreffende «Bouman's scheepsjournaal" vermeent Prof. dr. Knappert, dat schrijver op blz. 57 wil beweren, dat lis. Pontiaan van Hattem een spinozist geweest zoude zijn. Hoewel schrijver erkentzich niet duidelijk uitgedrukt te hebben, heeft hij te kennen willen geven, dat Ds. van Hat tem Roggeveen van het spinozisme heeft teruggebracht. 3°. Wie de ethnografische afdeeling "Easter-lsland" van het Britsch Museum te London bezoekt, zal getroffen worden door de twee keurig uitgevoerde statuettes (mannelijke //ancestral figures") van mimosa-hout, door A. W. Eranks Esqu. in 1885 aan dat Museum geschonken (zie Archief 1911, blz. 134 vlg.).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1912 | | pagina 215