56 N. L. van „Burgmrs." Apollonius Ingelsz. 15721574. In gel Leu nissen 1602. 1608. Mr. Gasper In gel sen 1652, 1653 t 1679. Mr. Apollonius Iugels 1662 1691 f 1693. N. L. van „Schepenen." Leunis Ingelsen 1575, 1578 f 10 Jan. 1579. Ingel Leunissen 15971601,1604, 1607. Mr. Gasper Ingelsen 1650, 1651 f 1679. Mr. Appol- lonius Ineels 1658 1693. Daniel Leunissen 1618 1624. N. L. van „Raden." Leunis Ingelsen 1576. Ingel Leu nissen 1596. Daniel Leunissen 1616 f 8 November 1633. Mr. Gasper Ingelsen 19 November 1649. Mr. Apol lonius Ingels 1657. N. L. van „Secretarissen." Mr. Apollonius Ingels 20 December 1622—1631. N. L. van „Gedep. Staten." Mr. .J asper Ingelse 26 Mei 1663. X. L. van „Gecomm. Raden." Engel Leunissen 6 Sep tember 1608. Mr. Appolonius Ingelsen 24 Maart 1631. X. Z. Ouderling dHeer A polo nis Engelsen 1665 1669, 1673, 1677, 1681. X. R. Kerkmeester Apollonius Engels 1661, 1662. 63. G. S. no. 210. SEPULTURE VAN Mr. MI CHEL HEYNS, IN SINEN LEVEN GECOMMIT TEERDE IN DEN PROVINCIAALEN RAEDT VAN VLAENDEREN, OVERLEET DEN (6) OCTOBER 1613, OUT ZYNDE 7 JAREN, ENDE 11IER RUST IN DEN HEERE (CLARA DE C)H ANTRAINESHUYSVROUWE VAN WYLEN DEN HEER (VAN BR)ACHT(SAUX)OVERLEET DEN (27) DECEMBER 1610, OUT ZYNDE ON TRENT 93 JAREN. G. B. no. 210. Breed 4 voet. Eigendom op 11 November 1627 van dheer Jacob Heyns. X. R. Begraafrecbt betaald op 30 December 1610 over de moeder van dlieer Heynsius. 9 October 1613 over denlieer Heyns. 23 Mei 1621 over 't kint van capt. Broucksou. 15 December 1621 over de wed. van capt. Brouxsaus. 17 Juli

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 100