57 1623 over Catheryna Bricxsouws. 14 December 1631 over 't kint van dhr. Jacob IIeins. 1 December 1636 over dhr. Jacop Heynsius. 10 April 1655 over Suss anna H e y n s. L. 13. October 1594. Bij 't Prinsenhuys Bressaut, j. g., van Brugge, swager van mr. Nielaes de Block, met attestatie van Hulst. Juli 1598. Nieuwstad, op de oostzyde van de Nieuwe haven. Mr. Mie hi el Ileyns, commissaris ende jouffrou Clara van Centraines, geseyt Brouchsaut, wed. van dheere Bertram de Haye, met attestatie van Amsterdam. Maart 1601. Nieuwstad. Joncvrou Johanna Pox, liuysvrou van capt. Jaques Brouxsaux, vertrokken. Maart 1611. Walstraat. Joncfrauwe Joanna Pops, van wed. van jonc- heer Jaques Brouxseaux, met attestatie van Sluis, ver trokken naar den Ilaghe. Juni 1626. Nieuwe W alstraat. Jacobus Heynsius, met attestatie van de Pransche kerke. April 1631. Korte Noordstraat. Josina van Willigen, huysvrouw van Jacob H e y u smet attestatie van Delft. R. O. 3 Juni 1600. Geleyn de Beste, wedr. van Loyse Mo ene, met joffrou Ma rye van Chantraynes, geseit Broeksous, j. d., beide van Brugge. 21 Juli 1618. Jonckheer Jacob de Chantraine, genaemt Broucksault, j. g., van Brugge ende capiteyn van een compagnie voetvolck, met jonck- vrouw Alice de Gryse, j. d., van Delft, wonende in den Haghe. 13 Augustus 1622. Oaptein Nicolas Muyt, commandeur van Axel, wedr. van Elisabet Gamaret, met joncvrouwe Anna de Chan trai nes, geseyt Broucxsault, van Ziricksee, woo- nende op de Nieuwe haven. R. P. Poorters Jaques Ileyns, van Nieuwenhuijsen, 9 Maart 1591. Jan Tleyns, van Dixmuyden, 14 Mei 1601. N. L. van „Schepenen." Jacob Heyns 1627,1628, 1629. Jacobus Heynsius 1635, 1636 f 27 Nov. 1636. N. L. van „Raden." Jacob Heynsius 1625 f 27 November 1636. 64. G. S. nos. 211 en 212. (SEPULTURE) VAN DEERZAME (WILLEM JANSE HONICH), IN SYN LEVEN (REKENMEE)STER BINNEN DER STADT (VLISS1NGEN)STERFT DEN EERSTEN JU(NI 1633), OUT SEVEN EN DERTIG JARENENDE

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 101