58 (MAGDE)LEENA TROUWERSSYN HUYSYROUWE, OVERREEDT DEN 17EN APRIL 1629, HOUDT SYNDE 27 JAREN. G. B. nos. 211 en 212. Breed samen 61/., voet, Eigendom op 18 April 1629 van Willem Janssen Honicli. K. R. Begraafrecht betaald op 10 October 1623 over de vrouw van Claes Janssen Honicli. 3 Januari 1626 over capt. Evert Everts. 19 April 1629 over Magdalena Jans (Trouwers). 6 Junil633over Willem Janssen Heunick. Eebruari 1640 „Dito ontfangen over liet vervoeren van het doode lichaem van Madeleena Trouwers, als bv dekerkmrs. verstaen schuldich te zijn het recht van de kerckecomt 2.—16.—8." L. B. September 1603. L. Noordstraat. Jasper Stevens, sweertvager, van Brussel, met attestatie van Middelburg (In inar- gine „vertrokken"). September 1603. Lange Noordstr. Jaque- mynken Trouwers, van Antwerpen, huysvr. van Jasper Stevens, swertvager, te voren ÏÏdtmaet. (Tn margine „ver- trocken"). Maart 1620. Kaaskade. Cornelius Truens, j. g., van Vlissingen, (met) attest, van Saulmur. December 1627. Oostzijde. Abraham Trouwers, j. g., van Vlissingen. Oc tober 1629. Oostzijde. Maria Salomons, van Middelburg, huvsvrouw van Abraham Trouwers, met att. van Mid delburg. R. O. 21 Dec. 1624, 16 Jan. 1625. Willem Janssen Honicli j. g., met Magdaleenken Trauers, j. d., beyde van Vlissingen, wonende op de Oostsvde. Z.w. Claays Janssen Honicli, broeder. H.w. Maeyke Trauers, zuster. 11 Oc tober 1625. Glaes Janssen Houinch, wèdr. van Judith Baggaert, met Maria van lloubergen, j. d., van Mid delburg, ondertrouwt aldaer. 29 Januari 1628. Abraham Trou wers, j. g., van Vlissingen, en Maria Salomons, j. d., van Middelburg en aldaer ondertrouwt. 13 Juli, 27 Aug. 1630. Willem Honich, wedr. van Magdalena Trouwers, ende Margrit a Verons, wed. van capt. Evert Ev ertsen, beide van Vlissingen. Sy wonende in de Suydstrate. 1) Haar lijk is denkelijk van de eene plaats of kerk naar de andere overgebracht.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 102