59 N. L. van „Schepenen" Nicolaes Janssen Honich 1629 1653. N. L. van „Raden." Nicolaes Janssen Honich 1627. „Rekenmrs. in de Prov. Rekenkamer van Zeeland, wegens de stad Vlissingen." Nicolaes Janssen Honich, 26 October 1653. 65. G. S. no. 219. HIER LETT BEGRAYE PIETER ADRYAENSE ITA, IN SYN (LEVEN) OAPTEYN (sic) VAN HAER Ed Mo ENDE TEN DIENSTE VAN DEN PRINCE VAN ORAENGE, STERE DEN 29EN MAERT A° 1638, OUT 41 JAREN. HIER LICHT BEGRAVEN ADRIANNA - PIETERS ITA, IN HAER LEVEN - DE HUISVROUE VAN GAPT. ADRIAEN BANCKRTS, OVERLEED DEN 9 AUGUSTIJ 1646, - OUDT 23 JAEREN. G. B. no. 219. Breed 5 voet. Verkocht, in plaats van no. 218, aen Pie ter Adriaen sen, den 16 September 1630. K. R. Begraafrecht betaald op 4 April 1638 over Pi eter Adriaenssen Yta. 1 Augustus over 't kint en 12 Augustus 1646 over de vrouw van Aderjaen Banckaert. Zie no. 16. 11. O. 9 en 26 April 1644. Gapt. Adriaen van Trappen, geseyt Bancker, j. g., en Adriaenken Pieterssen I ta, j. d., beyde van Vlissingeu. Sy woonende over de Sasbrugge. Z.w. commr. Joos van Trappen, vader. H.w. Jannetje Snoeks, moeder. 28 Sept., 25 Oct.. 1647. Capt. Adriaen van Trap pen, gezt. Banckert, wedr. van Adrian a Pieters Ita, met Agatha Anthonis van der Maersse, j. d., van Zieriekzee, ondertrouwt, aldaer, getrouwt te Zieriekzee. 66. G. S. no. 220. HIER LEYT BEGRAVEN BAR- THELOMEÜS SNELLE, IN SYN LEVEN BORGE- MEESTER IN DE BELEGERING E DER STAD BREDA, STERE IN 'T JAER ONS HEERE 1625 DEN 16EN JUL IJ. HIER LEYT BEGRAVEN ANTONET DE MOOR HUISVROUW E SALGE(R) VAN (PIE)TER SNELLEN OUT JAREN EN OVERLEEDT DEN 1 DEC. 1642.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1913 | | pagina 103